Interpreter Services

​Please note, to translate this website for someone, please see the "translate" button at the top right.


Spanish interpretation is available for all Health Department programs. Please call 410-876-4990 before any appointment to set up interpreter services.

Help is available in your language: 1-800-966-3877 (TTY: 711). These services are available for free.


Interpretación español está disponible para todos los programas del Departamento de Salud. Por favor llame a 410-876-4990 antes de cualquier cita para configurar los servicios de interpretación.

Hay ayuda disponible en su idioma: 1-800-966-3877 (TTY: 711). Estos servicios están disponibles gratis.


አማርኛ/Amharic

እገዛ በ    ቋንቋዎ ማግኘት ይችላሉ፦:  1-800-966-3877 (TTY: 711) ።

 

እነዚህ አገልግሎቶች ያለክፍያ የሚገኙ ነጻ ናቸው

 

العربية /Arabic

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-800-966-3877 (رقم هاتف الصم والبكم: 117

 

中文/Chinese

用您的语言为您提供帮助:1-800-966-3877 (TTY: 711)。 这些服务都是免费的

 

فارسی /Farsi

خط تلفن کمک به زبانی که شما صحبت می کنید : 1-800-966-3877 (خط تماس افراد ناشنوا 117

این خدمات به صورت رایگان در دسترس هستند

 

Français/French

Vous pouvez disposer d’une assistance dans votre langue : 1-800-966-3877 (TTY: 711). Ces services sont disponibles pour gratuitement.

 

ગુજરાતી/Gujarati

તમારી ભાષામાં મદદ ઉપલબ્ધ છે: 1-800-966-3877  (ટીટીવાય: (TTY: 711). સેવાઓ મફત ઉપલબ્ધ છે

 

kreyòl ayisyen/Haitian Creole

Gen èd ki disponib nan lang ou: 1-800-966-3877  (TTY: 711). Sèvis sa yo disponib gratis.

 

Igbo

Enyemaka di na asusu gi: 1-800-966-3877  (TTY: 711). Ọrụ ndị a dị na enweghi ugwo i ga akwu maka ya.

 

한국어/Korean

사용하시는 언어로 지원해드립니다: 1-800-966-3877  (TTY: 711). 무료로 제공 됩니다 

 

Português/Portuguese

A ajuda está disponível em seu idioma: 1-800-966-3877  (TTY: 711). Estes serviços são oferecidos de graça.

 

Русский/Russian

Помощь доступна на вашем языке: 1-800-966-3877  (TTY: 711). Эти услуги предоставляются бесплатно.

 

Tagalog

Makakakuha kayo ng tulong sa iyong wika: 1-800-966-3877  (TTY: 711). Ang mga serbisyong ito ay libre.

 

اردو/Urdu).

 خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال

1-800-966-3877  (TTY: 711). کر

 

Tiếng Việt/Vietnamese

Hỗ trợ là có sẵn trong ngôn ngữ của quí vị 1-800-966-3877  (TTY: 711). Những dịch vụ này có sẵn miễn phí.

 

Yorùbá/Yoruba

Ìrànlọ́wọ́ wà ní àrọ́wọ́tó ní èdè rẹ: 1-800-966-3877  (TTY: 711). Awon ise yi wa fun o free.​​