Fact Sheets: Vietnamese - TiếngViệt

FactSheets.jpg

Mở rộng các mục ở dưới để xem các tờ thông tin của chúng tôi.  

Các tờ thông tin của chúng tôi có phiên bản tiếng Hoa, tiếng Anh, Pháp, Creole vùng Haiti, Đại hàn, Nga, Tây ban nha, Tagalog, và tiếng Việt trên thanh điều khiển bên trái.
 
(Expand the sections below to view the many fact sheets we offer.
​​
Our fact sheets are available in Chinese, English, French, Haitian-Creole, Korean, Russian, Spanish, Tagalog, and Vietnamese on the left-hand navigation bar.)

Khủng bố sinh học (Bioterrorism)

Các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện (Emerging Infectious Diseases)

Chuẩn bị sẵn sàng (General Preparedness)

Phóng xạ (Radiation)

Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thời tiết (Weather Preparedness)