Fact Sheets: Tagalog

FactSheets.jpg

I-expand ang mga seksyon sa ibaba upang matingnan ang maraming fact sheet na inaalok namin.

Available ang aming mga fact sheet sa Chinese, Ingles, French, Haitian-Creole, Korean, Russian, Spanish, Tagalog, at Vietnamese sa navigation bar na nasa kaliwa.​

(Expand the sections below to view the many fact sheets we offer.

Our fact sheets are available in Chinese, English, French, Haitian-Creole, Korean, Russian, Spanish, Tagalog, and Vietnamese on the left-hand navigation bar.)

Bioterrorism (Bioterrorism)

Mga Lumalabas na Nakakahawang Sakit (Emerging Infectious Diseases)

Pagiging Handa sa Pangkalahatan (General Preparedness)

Radiation (Radiation)

Pagiging Handa sa Lagay ng Panahon (Weather Preparedness)